The conceptual nature of this blog made more practical over time.

“To be U-man”

De dagen tellen voorbij

Wij die het zijn, Als mens,

Met lust aan ons zij,

streven wij naar vrij zijn.

Daar in de Chaos van leven,

waar de mens zijn contrast vind.

Is de dendens van het heelal, waar men ook zijn rust bemind.

De lust is onze reden van bestaan,

en in die naam, wanneer controle is vermeden,

is De Lust ieders zegen in de creatie van Liefde,

De nieuwe Mens, dat naast liefde, tevens de grenzen verlegt.

Seek the meaning behind the lines,

The higher pleasures..

cherios kees

    No responses yet

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Dying for Intel?SeeKsKnacks